Jakým způsobem RITcontrol muže šetřit na vytápění?

Nejvyšších hodnot úspor nákladů na vytápění lze docílit správnou optimalizací a automatizací celého systému vytápění Vašeho objektu. 

Součástí systému RITcontrol je inteligentní řídící a regulační systém, který za Vás optimalizuje a automatizuje veškerý provoz celého systému vytápění.
Základním prvkem úspor nákladů na vytápění je ekvitermní regulace vytápění. Ekvitermní regulace vytápění je automatická regulace vytápění, která udržuje stabilní hodnotu vnitřní prostorové teploty v závislosti na změně venkovních podmínek. Při správně nastavených parametrech ekvitermní regulace vytápění je stále stejná vnitřní prostorová teplota bez ohledu na to zda je právě venku +10°C a nebo –10°C. Na tuto hodnotu teploty je objekt vytápěn v době Vaší přítomnosti a tuto teplotu nazýváme „komfortní“ a nebo také denní teplotou.
Oběhové čerpadlo je při ekvitermní regulaci vytápění trvale zapnuto a to z důvodu rovnoměrného rozdělování teploty topné vody v celém systému vytápění což přispívá ke zvýšení úspor nákladů na vytápění.
Další z funkcí řídícího systému RITcontrol, která přispívá ke zvýšení úspor nákladů na vytápění je funkce automatického odstavení vytápění v závislosti na venkovní teplotě. Funkce automatického odstavení vytápění vypne regulaci vytápění, oběhové čerpadlo vytápění a přestane být požadován provoz kotle v případě že venkovní teplota překročí předem zvolenou teplotu. Vytápění se opětovně automaticky zapne když venkovní teplota poklesne pod předem zvolenou teplotu. Funkci lze využít zejména v jarních a podzimních měsících, kdy je během poledne dostatečná venkovní teplota a je zbytečné aby bylo vytápění zapnuté.
V době Vaší každodenní nepřítomnosti v objektu a nebo během noci může být tzv. „komfortní“ teplota snížena o předem nastavenou hodnotu teploty a tím i snížena hodnota prostorové teploty tzv. „tlumená“ nebo také noční teplota.
Automatické střídání komfortní a tlumené hodnoty teploty má na starosti týdenní časový program provozu vytápění. Díky vhodně nastaveným časovým úsekům střídáme vytápění mezi komfortní teplotou v době kdy jsme doma a tlumenou teplotou v době kdy nejsme doma a nebo spíme. V předstihu si tak zatopíte a při návratu domu z práce už je příjemně vytopeno.
Tím že ekvitermní regulace udržuje stálou prostorovou teplotu bez velkých teplotních změn a skoků, se díky této regulaci uspoří 5 až 15% provozních nákladů na vytápění.
Dalších úspor nákladů na vytápění lze docílit osazením radiátorových ventilů termostatickými hlavicemi, které dokáží v dané místnosti využít druhotného tepelného zisku z oslunění nebo z běžné domácí činnosti jako je např. provoz kuchyně apod. Termostatické hlavice by neměly být osazeny v té místnosti, která slouží jako referenční místnost pro nastavování ekvitermní regulace a zpravidla se jedná o obývací pokoj.
Největší předností systému RITcontrol je komunikační systém základní řídící jednotky, který bez vedlejších nákladů na zařízení nebo na speciální programové vybavení umožňuje provádět vzdálenou komunikaci mezi domem a Vámi jako uživatelem. Na trhu existuje mnoho různých systémů pro vzdálenou komunikaci, které ke své činnosti vyžadují různé speciální doplňky a programy. Díky tomu že systém RITcontrol nepotřebuje ke své činnosti žádné speciální doplňky a programy dochází také k nemalé úspoře nákladů na pořízení a následný provoz těchto doplňků. Systému RITcontrol pro vzdálenou komunikaci a nastavování parametrů provozu stačí běžný domácí PC s funkčním připojením k internetu a s nainstalovaným běžným web prohlížečem. Samozřejmostí je možnost použití tabletu PC nebo chytrého telefonu. Ať jste kdekoliv, kde je k dispozici připojení k internetu můžete, kdykoliv sledovat a pružně reagovat na to co se děje u Vás doma.
Díky tomu že můžete vzdáleně sledovat a ovládat vytápění ve Vašem domě, můžete si například na dálku zapnout vytápění při předčasném návratu z víkendu a nebo prodloužit tlumený provoz vytápění při pozdějším návratu z dovolené apod. Nemalou úsporu nepřímých provozních nákladů na vytápění představuje také možnost vzdáleného servisu a individuálních programových úprav, které lze rovněž provádět na dálku čímž minimálně odpadají nemalé cestovní náklady pro servisního technika.

 

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Nenašli jste požadovanou otázku s odpovědí? Napište nám.

info@ritop.cz +420 775 365 126